East Capital Explorers valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i East Capital Explorers valberedning inför årsstämman 2015.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2014. Valberedningen består:

  • Peter Elam Håkansson, East Capital
  • Pehr-Olof Malmström, Danske Capital
  • Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden

I valberedningen ingår vidare Paul Bergqvist i egenskap av styrelseordförande i East Capital Explorer och Mathias Pedersen i egenskap av representant för East Capital. Peter Elam Håkansson har utsetts till ordförande i valberedningen.

East Capital Explorers årsstämma hålls tisdagen den 21 april 2015 i IVAs Konferencenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.