Lundin Petroleums valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Lundin Petroleums valberedning.

Valberedningen har konstituerats med följande ledamöter:

  • Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder)
  • Arne Lööw (Fjärde AP-fonden)
  • Pehr-Olof Malmström (Danske Capital AB)
  • Ian H. Lundin (Styrelseordförande i Lundin Petroleum m.m)
  • Magnus Unger (styrelseledamot i Lundin Petroleum)

Vid valberedningens första möte valdes Magnus Unger till ordförande.