Oscar Properties valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

AP4 har tackat ja att delta i Oscar Properties valberedning inför årsstämman 2015.

Oscar Properties årsstämma 2014 beslutade att valberedningen, jämte styrelsens ordförande, ska bestå av tre ledamöter som representerar bolagets aktieägare. De tre största aktieägarna (Oscar Properties Värdepapper AB, Fjärde AP-fonden och Zimbrine Holding BV) har erbjudits möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden tills dess ny valberedning har utsetts.

Valberedningen består av:

  • Fredik Palm, Gernandt & Danielsson advokatbyrå
  • Olof Nyström, Fjärde AP-fonden
  • Monika Lundström, Swedia Capital AB

Vidare är Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande, ledamot i valberedningen.