Tradedoublers valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Tradedoublers valberedning.

Valberedningens sammansättning är baserad på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2014 samt övrig ägarinformation som var tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Valberedningen består av:

  • Thomas Bill (ordförande), Monterro TDB Intressenter AB
  • Henrik Kvick, Henrik Kvick AB
  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
  • Peter Larsson, Styrelsens ordförande

Tradedoublers årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.