Gränges valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Gränges valberedning.