Inwidos valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2015 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorsarvoden samt i den mån så anses erforderligt, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2016.

Inwidos årsstämma 2015 kommer att hållas i Malmö den 12 maj 2015.

Valberedningen består av:

  • Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden
  • Jan Särlvik, Nordea Investment Management
  • Bo Jungner, Ratos (valberedningens ordförande)