Oriflames valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Oriflames valberedning.

Valberedningen, vars uppgift bland annat är att till årsstämman 2015 lägga fram förslag rörande sammansättningen av Oriflames styrelse, består av:

  • Alexander af Jochnick, representant för familjen af Jochnick
  • Per Hesselmark, af Jochnick BV
  • Hans Ek, SEB Investment Management AB
  • Per Colleen, Fjärde AP-fonden (AP4)

Årsstämman 2015 kommer att hållas i Luxemburg den 19 maj 2015.