Beijer Electronics AB:s valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Beijer Electronics AB:s valberedning inför årsstämman 2015.

Styrelseordföranden för Beijer Electronics AB har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.

Valberedningen uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

  • Anders Ilstam, styrelsens ordförande
  • Claes Murander, Lannebo fonder
  • Per Trygg, SEB fonder
  • Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
  • Martin Svalstedt, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen