Hemfosa Fastigheters valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Hemfosa Fastighets valberedning inför årsstämman 2015.

Vid Hemfosa Fastigheters årsstämma den 4 mars 2014 beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2015 ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i augusti.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledmamöter i valberedningen:

  • Mats Andersson, Fjärde AP-fonden
  • Christer Wachtmeister, Kåpan Pensioner
  • Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Bengt Kjell, styrelseordförande

Årstämman kommer att hållas den 7 maj 2015 i Stockholm.