Mekonomens valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Mekonomens valberedning inför årsstämman 2015.

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 8 april 2014 har Mekonomen etablerat en valberedning.

Valberedningen består av:

  • Alexandra Mörner, Axel Johnson AB koncernen
  • Annika Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Anna Ohlsson-Leijon, SEB fonder
  • Arne Lööw, Fjärde AP-fonden

Alexandra Mörner har utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Årsstämman äger rum den 14 april 2015.