Nordeas valberedning inför årsstämman 2015 är utsedd

AP4 har tackat ja till att delta i Nordeas valberedning inför årsstämman 2015.

Nordeas årsstämma 2014 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2015 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning:

  • Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
  • Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
  • Per Frennberg, kapitalförvaltningschef på Alecta
  • Monica Caneman, ordförande i Fjärde AP-fonden
  • Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls torsdagen den 19 mars 2015.