Två nya ledamöter har utsetts till AP4:s styrelse

Regeringen utser Heléne Fritzon och Göran Zettergren till ledamöter i styrelsen  för Fjärde AP-fonden.

Publicerad den 17 mars 2017