Valberedning i Beijer Electronics AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Beijer Electronics har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Anders Ilstam, styrelsens ordförande
  • Claes Murander, Lannebo Fonder
  • Per Trygg, SEB Fonder
  • Martin Svalstedt, Stena Sessan (Ordförande och sammankallande i valberedningen)

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industri automation och datakommunikation. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1 375 mkr 2015. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordin Stockholm Small Cap-lista.


Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Beijer Electronics valberedning.