Valberedning i Besqab utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, förvaltare.

Valberedningen i Besqab har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, förvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Olle Nordström, styrelsens och tillika valberedningens ordförande, Skirner AB 
  • Lars G Öberg, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

______________________

Besqab är ett fastighetsbolag verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar omkring 5 500 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Besqabs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.


Olof Nyström

Olof Nyström arbetar som förvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Besqabs valberedning.