Valberedning i Biogaia utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Valberedning i Biogaia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • David Dangoor, Ordförande i BioGaias styrelse
  • Per-Erik Andersson, Annwall & Rothschild Investment AB
  • Sebastian Jahreskog

__________________________

Biogaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter. Biogaias huvudkontor finns i Stockholm men de har även kontor i Lund, North Carolina och Hiroshima. BioGaias B-aktie är listad på Nordiska börsen i Stockholm.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Biogaias valberedning.