Valberedning i Cavotec utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Cavotec har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. 

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen. 

Övriga ledamöter i valberedningen är: 

  • Henrik Blomquist, Valberedningens ordförande 
  • Peter Brandel 
  • Fabio Cannavale 
  • Stefan Widegren

___________________

Cavotec är en global industrikoncern som möjliggör för industrier över hela världen att förbättra produktiviteten, säkerheten och hållbarheten. Cavotec levererar kraftöverföring, distribution och styrteknik som utgör länken mellan fast och mobil utrustning i hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt övrig industri. 


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Cavotecs valberedning.