Valberedning i Eltel AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Aktiechef.

Valberedningen i Eltel har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Aktiechef.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Joakim Rubin, Zeres Capital
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder AB
  • Lars Bergkvist, Lannebo Fonder

 

____________________________

Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Sedan februari 2016 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Eltels valberedning.