Valberedning i Getinge utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Getinge har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. 

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen. 

Övriga ledamöter i valberedningen är: 

  • Carl Bennet, Carl Bennet AB
  • Carina Lundberg Markow, Folksam 
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden 
  • Cecilia Marlow, Nordea 
  • Viveka Ekberg, representant för de mindre aktieägarna

______________

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Getinges erbjudande riktar sig främst till vårdleverantörer, vårdgivare och vårdtagare och är organiserat i tre områden; möjliggöra, behandla och vårda. Getingekoncernen omsätter över 30 miljarder kronor och har försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Totalt har koncernen över 15 000 anställda i 40 länder. 


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Getinges valberedning.