Valberedning i NP3 utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, senior portföljförvaltare.

Valberedningen i NP3 har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, senior portföljförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Håkan Andersson, Lars Göran Bäckvall
  • Rickard Backlund, NP3:s styrelseordförande

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden (Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå) och har ett värde av 5,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Olof Nyström

Olof Nyström är senior portföljförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i NP3:s valberedning.