Valberedning i New Wave Group utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i New Wave Group har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Johan Ståhl, Lannebo Fonder (Valberedningens ordförande)
  • Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB

_______________

New Wave Group är en internationell tillväxtkoncern som designar, köper och utvecklar varumärken inom profil, sport och heminredning. Koncernen består av ett större antal operative bolag, varav en del tillhör underkoncerner. New Wave Group AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm.


Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i New Wave Groups valberedning.