Valberedning i Sobi utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Valberedningen i Sobi har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Petra Hedengran, Investor
  • Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB
  • Håkan Björklund, Styrelsordförande Swedish Orphan Biovitrum

______________________________________

Sobi är ett ledande internationellt specialistläkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen är främst inriktad på sällsynta sjukdomar och nischläkemedel där produkterna ägs på egen hand eller licensieras från en partner. Nyckelterapiområdena är Inflammation, Genetics & Metabolism och Haemophilia. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar på Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Sobis valberedning.