Valberedning i Transcom utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Transcom har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Mattias Holmström, Altor Fund Manager AB (valberedningens ordförande)
  • Daniel Nyhrén, Creades AB
  • Johan Strandberg, SEB S.A.

_____________________________

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. De levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering. Transcom finns på 52 anläggningar i 21 länder, och levererar tjänster på 33 olika språk. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.


Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Transcoms valberedning.