Valberedning i Mekonomen utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Mekonomen har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets stärsta aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB koncernen (valberedningens ordförande)
  • Jonathan Schönbäck, Handelsbanken Fonder
  • Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
  • Kanneth Bengtsson, Mekonomens styrelseordförande (adjungerad till valberedningen)

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.


Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden och är nu utsedd till ledamot i Nobinas valberedning.