Valberedning i Actic Group utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Actic Group har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder
  • Stefan Charette, Athanase Industrial Partner
  • Erik Ingemarsson, Actic International S.â.r.l
  • Erik Lautmann, styrelseordförande i Actic Group


Actic är en nordeuropeisk operatör av friskvårdsanläggningar med fokus på Sverige, Norge och Tyskland, och med närvaro i Finland och Österrike. Actic har sitt huvudkontor i Solna i Stockholm och har cirka 750 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2016 om 802 miljoner kronor.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Actic Groups valberedning.