Valberedning i Capio utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen

Valberedningen i Capio har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Mikael Moll, utsedd av Zeres Capital (valberedningens ordförande)
  • Michael Wolf (styrelsens ordförande)
  • Per Hesselmark, utsedd av R12 Kapital
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur fonder
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Funds

 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54% av koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av koncernens omsättning 2016).


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Capios valberedning.