Valberedning i Fabege utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Fabege har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är: 

  • Bo Forsén, Backahill AB, ordförande
  • Mats Qviberg, Investment AB Öresund
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar fondförvaltning

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Fabege finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar på Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Mycronics valberedning.