Valberedning i Inwido AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, Aktieförvaltare.

Valberedningen i Inwido AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. 

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, Aktieförvaltare, som utgör valberedningens ordförande. 

Övriga ledamöter i valberedningen är: 

  • Helen Fast-Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder

 

Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Under 2016 omsatte Inwido cirka 5,7 miljarder kronor. 


Thomas Wuolikainen

Thomas Wuolikainen arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Inwidos valberedning.