Valberedning i Lindab International AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Lindab International AB har nu utsetts, i enlighet med beslut på årsstämman i samråd med bolagets tre största ägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Sven Hagströmer, Creades
  • Göran Espelund, Lannebo Fonder
  • Peter Nilsson, ordförande Lindab International AB

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Capios valberedning.