Valberedning i Medicover utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen

Valberedningen i Medicover har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Fredrik Stenmo, som representant för familjen af Jochnicks sammanlagda ägande
  • Gunnar Blix, Tredje AP-Fonden

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Medicovers valberedning.