Valberedning i Elekta utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Elekta har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. 

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen. 

Övriga ledamöter i valberedningen är: 

  • Laurent Leksell, Styrelsordförande Elekta 
  • Åsa Nisell, Swedbank Robur fonder 
  • Magnus Henjeby, Nordea Investment funds 
  • Tomas Flodén, AMF och AMF Fonder 

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Idag används Elektas system och kliniska lösningar vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Elektas valberedning.