Valberedning i Infant Bacterial Therapeutics utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Peter Rothschild, styrelseordförande i Infant Bacterial Therapeutics
  • Per-Erik Andersson, Annwall & Rothschild Investments AB
  • Sebastian Jahreskog, Banque Öhman S.A.


Infant Bacterial Therapeutics är ett läkemedelsbolag vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som Certified Adviser.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Infant Bacterial Therapeutics valberedning.