Valberedning i Nobia utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Nobia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan
  • Torbjörn Magnusson, If Skadeförsäkring
  • Lars Bergkvist, Lannebo fonder

 

Nobia är Europas ledande köksspecialist med ett tjugotal starka varumärken. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kökslösningar. Nobia säljer och tillverkar kök i tre regioner: Norden, Storbritannien och Centraleuropa. Norden och Storbritannien är de två största regionerna, som tillsammans står för över 95 procent av koncernens omsättning. Nobia har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm.


Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Nobias valberedning.