Valberedning i Dustin utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig.

Valberedningen i Dustin har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut. Ledamöterna har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 mars 2017.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB/Axmedia AB (ordförande i valberedningen)
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Fonder
  • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.


Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Dustins valberedning.