Valberedning i Svolder utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Svolder har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Christoffer Lundström, Provobis Holding/Rolf Lundström
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Fredrik Carlsson, styrelsens ordförande och sammankallande

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i svenska noterade småbolagsaktier. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis är aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Oriflames valberedning.