Valberedning i Avanza Bank utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Avanza Bank Holding AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

• Sven Hagströmer, styrelseordförande
• Erik Törnberg, Creades AB (valberedningens ordförande)
• Magnus Dybeck, Familjen Dybeck med bolag

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanza har över 650 000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,5 procent av den svenska sparmarknaden.


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Avanza Banks valberedning.