Valberedning i BillerudKorsnäs utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, aktieförvaltare.

Valberedningen i BillerudKorsnäs har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Michael M.F. Kaufmann, Frapag Beteiligungsholding AG
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder


BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.


Thomas Wuolikainen

Thomas Wuolikainen arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i BillerudKorsnäs valberedning.