Valberedning i Gränges utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Gränges har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare som även utgör valberedningens ordförande.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

• Anders Algotsson, AFA Försäkring
• Rikard Andersson, SEB Fonder
• Anders G Carlberg, Gränges styrelseordförande

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som förvaltare inom svenska aktier på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Gränges valberedning.