Valberedning i Hemfosa Fastigheter utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Hemfosa Fastigheter har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

• Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
• Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner
• Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
• Bengt Kjell, styrelseordförande

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Per den 30 juni 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 38,1 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. 

Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar på Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Hemfosa Fastigheters valberedning.