Valberedning i Mycronic utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Mycronic har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande

Mycronic är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar på Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Mycronics valberedning.