Valberedningen i Cantargia utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Cantargia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Claus Andersson, partner i Life Science Ventures och styrelseledamot i Cantargia
  • Mats Larsson, Första AP-fonden


Cantargia AB är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den patenterade antikroppsbehandlingen - CAN04 - är dubbelverkande och bekämpar cancer både genom aktivering av immunförsvaret och blockering av signaler som driver tumörtillväxt. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Cantargias valberedning.