Valberedningen i Bactiguard utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Jan Ståhlberg, styrelseordförande
  • Helena Borglund, KK Invest AB
  • Thomas von Koch, Bactiguard B.V.
  • Mats J Andersson, Nordea Fonder


Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia.


Per Colleen

Per Colleen är chef för fundamentala aktier på AP4 och har nu blivit utsedd till ledamot i Bactiguards valberedning.