Valberedningen i Besqab utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström.

Valberedningen i fastighetsbolaget Besqab har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, senior portföljförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Olle Nordström, familjen Nordström inklusive Skriner AB
  • Lars G Öberg, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare


Om Besqab
Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014.


Olof Nyström

Olof Nyström arbetar som senior portföljförvaltare av fastigheter på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Besqabs valberedning.