Valberedningen i Camurus utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Valberedningen i läkemedelsföretaget Camurus har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, ägarstyrningsansvarig.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Per Sandberg, Sandberg Development AB
  • Max Mitteregger, Gladiator
  • Per Olof Wallström, styrelsens ordförande


Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsföretag.


Arne Lööw

Arne Lööw är ansvarig för ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Camurus valberedning.