Valberedningen i Cantargia utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Cantargia har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Sten Verland, Sunstone Life Sience Ventures
  • Mats Larsson, AP1
  • Magnus Persson, styrelsens ordförande

 

Om Cantargia
Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Bolaget har specialiserat sig på antikroppsbaserad behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP som har potential att användas för ett flertal olika cancerformer samt autoimmuna- och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia bildades 2009/2010 för att vidareutveckla en upptäckt av Professor Thoas Fioretos och Dr Marcus Järås från Lunds universitet. 2015 noterades bolaget på Nasdaq First North.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Cantargias valberedning.