Valberedningen i Eltel utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Valberedningen i Eltel har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för fundamentala aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa
  • Erik Malmberg, Solero Luxco S.á.r.l.
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder


Om Eltel
Eltel bygger, installerar och säkerställer driften av nätverk för el och kommunikation. Under 2017 hade Eltel en omsättning på 1,3 miljarder euro. Verksamheten finns i både Norden, Polen och Tyskland och antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 700.


Per Colleen

Per Colleen är chef för fundamentala aktier på AP4 och har nu blivit utsedd till ledamot i Eltels valberedning.