Valberedningen i Hemfosa utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Valberedningen i Hemfosa har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Bengt Kjell, styrelseordförande


Om Hemfosa
Hemfosa är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade fastighetsbolaget med den inriktningen. I Hemfosas lokaler arbetar bland annat poliser, lärare och läkare och på Hemfosa arbetar de aktivt för att anpassa sina fastigheter efter deras behov. På så sätt kan de bidra till ett hållbart samhälle. Per den 30 juni 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 46,3 MDSEK.


Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar med ägarstyrningsfrågor på AP4 och är nu utsedd till ledamot i Hemfosas valberedning.