Valberedningen i H&M utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen.

Valberedningen i H&M-gruppen har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, senior portföljförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Stefan Persson, styrelsens ordförande
  • Lottie Tham
  • Liselott Ledin, Alecta
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder


Om H&M
H&M-gruppen inkluderar nio tydligt definierade varumärken - H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday, H&M Home, ARKET och Afound. Idag har H&M-gruppen 171 000 medarbetare från hela världen, 4 800 butiker på 71 marknader och en stark digital närvaro.


Thomas Wuolikainen

Thomas Wuolikainen arbetar som senior portföljförvaltare på AP4 och är nu utsedd till ledamot i H&M-gruppens valberedning.