Valberedningen i Infant Bacterial Therapeutics utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i läkemedelsföretaget Infant Bacterial Therapeutics har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Per-Erik Andersson, Annwall & Rotschild Investment AB
  • Sebastian Jahreskog, Öhman Bank
  • Peter Rotschild, Ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Infant Bacterial Therapeutics AB.