Valberedningen i Inwido AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen.

Valberedningen i Inwido AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, senior portföljförvaltare, som också utgör valberedningens ordförande.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder


Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Rumänien, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder.  Inwido har cirka 4 400 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor.


Thomas Wuolikainen

Thomas Wuolikainen arbetar som senior portföljförvaltare på AP4 och är nu utsedd till ordförande i Inwidos valberedning.