Valberedningen i Actic Group utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Valberedningen i Actic Group har nu utsetts, i enlighet med tidigare årstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Göran Carlson, Ushi Ltd 
  • Daniel Nyhren, Athanase Industril Partner 
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring

 

Om Actic Group
Actic driver 180 gym- och badanläggningar med 224 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor.


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som aktieförvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Actic Groups valberedning.